PONUDA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

DOO “Ljilies“, PIB 0284157, koju zastupa generalna direktorka gđa Smirnova Tatjana Anatoljevna, postupajući na osnovu Povelje, zajednički je Administrator Internet prodavnice (u daljem tekstu “Online prodavnica”), postupajući po njenom u svoje ime u interesu i za račun Dobavljača cvijeća i poklona (u daljem tekstu “Dobavljači”, pojedinačno – “Dobavljač”), ovu Ponudu (u daljem tekstu “Ponuda”) adresiraju na određeni krug Kupci cvijeća i poklona (u daljem tekstu “Kupci”, pojedinačno – “Kupac”) koji koriste postojeće funkcije platforme za elektronsko trgovanje “Internet prodavnice” na službenom Internet resursu Internet prodavnice https://www. . https://flowersmontenegro.net/ (u daljem tekstu „Službeni sajt“), koji će izraziti svoju saglasnost na zaključivanje ovog kupoprodajnog ugovora (u daljem tekstu „Ugovor“).

1. PREAMBULA PONUDE.

1.1. Kupci po ovom Ugovoru su fizička i/ili pravna lica koja u trenutku zaključenja ovog Ugovora koriste funkcionalnost platforme za elektronsko trgovanje (u daljem tekstu „Tržnica“) za odabir i kupovinu cvijeća i poklona sa dostavom na adresu njihovih Primalaca (u daljem tekstu “Primaoci”). “, posebno “Primalac”) i za plaćanje Narudžbi, koji su prihvatili Ponudu i sve sledeće uslove u potpunosti, izvršavanjem radnji predviđenih ovim Ponuda.

1.2. Dobavljači po ovom Ugovoru – pravna lica i/ili individualni preduzetnici koji imaju ugovorni odnos sa internet prodavnicom i izvršioci su Narudžbi kupaca internet prodavnice (u daljem tekstu “Narudžbe”, pojedinačno – “Nalog “) uz isporuku Primaocu narudžbe navedenom Kupcu.

2. POSTUPAK ZAKLJUČIVANJA UGOVORA. VAŽENOST PONUDE I PRIHVAĆANJA.

2.1. Ovaj dokument je urađen u elektronskom obliku i predstavlja zvaničnu ponudu za sklapanje Ugovora o prodaji cvijeća i poklona, ​​postavljen na službenoj web stranici ili u mobilnoj aplikaciji internet trgovine, koji sadrži sve bitne uslove Ugovora za prodaja cvijeća i poklona korištenjem funkcionalnosti Marketplace-a.

2.2. Prihvatanje ove Ponude (u daljem tekstu “Prihvatanje”) priznaje činjenicu da je Kupac platio svaku Narudžbu i/ili činjenicu da je Kupac dao svaku Narudžbu, te je garancija pravilnog upoznavanja i potpunog i neopozivog prihvatanje i saglasnost Kupca sa svim uslovima navedenim u ovoj Ponudi kao uslovi zaključenog Ugovora o prodaji cveća i poklona. Nakon Prihvatanja Ponude, njen ceo tekst se u potpunosti priznaje kao Ugovor zaključen pod uslovima navedenim u ovoj Ponudi između Strana u Ugovoru (u daljem tekstu „Strane“, pojedinačno „Strana“). Nakon Prihvatanja, termini “Ponuda” i “Sporazum” u tekstu ovog dokumenta imaju jednaku snagu za strane.

2.3. Ugovor je zaključen na poseban način u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore Prihvatanjem ponude i stoga ne zahtijeva dodatno potpisivanje od strana u papirnoj verziji Ugovora i pečatiranje.

2.4. Ovu Ponudu Internet prodavnica može povući sve dok Kupac ne primi Prihvatanje brisanjem ili zamjenom ove Ponude sa službene web stranice ili u mobilnoj aplikaciji Online trgovine.

2.5. Ova ponuda se ne može povući nakon što Kupac izvrši prihvatanje u skladu sa uslovima navedenim u ovoj Ponudi.

2.6. Postavljanje ove Ponude na službenu web stranicu ili u mobilnu aplikaciju Internet trgovine povlači stupanje na snagu ove Ponude, koja vrijedi do trenutka kada je internet trgovina povuče (brisanje/zamjena). Internet prodavnica ima pravo da samostalno i po sopstvenom nahođenju izvrši pisane izmene uslova ove Ponude objavljivanjem ili brisanjem relevantnih informacija na Službenom sajtu ili u mobilnoj aplikaciji Internet prodavnice.

3. PREDMET UGOVORA.

3.1. U skladu sa ovim Ugovorom, Internet prodavnica se obavezuje da će prihvatiti i obraditi Narudžbinu Kupca, prihvatiti uplatu Narudžbe od Kupca radi obračuna, a izvršenu Narudžbu preneti na izvršenje Dobavljaču, koji je dužan da ispuni i prenese u vlasništvo Primatelja koji je Kupac naveo u Narudžbi, cvijeću, cvjetnim buketima, kompozicijama i poklonima (u daljnjem tekstu “Roba”), informacije o kojima se objavljuju u Katalogu na službenoj web stranici ili u mobilnoj aplikaciji Internet trgovine (u daljem tekstu „Katalog“) u skladu sa Narudžbom koju je dao Kupac i koju je Online prodavnica prihvatila za izvršenje pod uslovima ovog Ugovora.

3.2. U skladu sa ovim Ugovorom, Kupac se obavezuje da će prihvatiti Robu preko Primaoca kojeg je odredio, u skladu sa njegovom završenom Narudžbom i platiti punu cenu Narudžbe, pod uslovima ovog Ugovora.

4. OPŠTE ODREDBE UGOVORA.

4.1. U slučajevima kada Kupac za obračun koristi sredstva plaćanja izdata od strane finansijskih institucija Crne Gore, svi odnosi po ovom Ugovoru su regulisani u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore i sva plaćanja Porudžbine se vrše u eurima koristeći bankovne podatke DOO „Ljiljani“ , koji je Zvanični administrator Internet prodavnice sa pravom rada na teritoriji Crne Gore. Istovremeno, pružanje svih potrebnih dokumenata Kupcu narudžbe vrši internet trgovina.

4.2. U slučajevima kada Kupac koristi sredstva plaćanja za obračun, osim sredstava plaćanja navedenih u tački 4.1. ovog Ugovora, svi odnosi po ovom Ugovoru su regulisani u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore i sva plaćanja Porudžbine se dešavaju u zavisnosti od valute plaćanja za Kupce koji su nerezidenti Crne Gore koristeći bankovne podatke DOO „Ljiljani“, koji je Zvanični administrator Online prodavnice sa pravom rada za van teritorije Crne Gore. Istovremeno, pružanje svih potrebnih dokumenata Kupcu narudžbe vrši internet trgovina.

5. TROŠKOVI NARUDŽBINA I OBRAČUNA.

5.1. Cijena narudžbe.

5.1.1. Ukupni trošak svake Narudžbe utvrđuje se prema cijenama Robe navedenim u Katalogu na Službenoj web stranici ili u mobilnim aplikacijama Online prodavnice i važe na dan podnošenja Narudžbe od strane Kupca (u daljem tekstu: “Cijene za robu”), uključujući troškove dostave Narudžbe Primatelju koje je Kupac naveo prilikom davanja određene narudžbe. Ukupni trošak Narudžbe formira se uzimajući u obzir popust (podložno primjeni popusta) koji Kupcu daje internet trgovina.

5.1.2. Narudžba koju je Kupac izvršio u skladu s pravilima internet trgovine sadrži sve potrebne uvjete za kupovinu Robe koju je Kupac odabrao u online trgovini, uključujući njihovu količinu i kvalitet.

5.1.3. Strane imaju pravo da pismeno dogovore posebne uslove troškova i uslove izvršenja za bilo koji nestandardni Nalog Kupca.

5.2. Trošak dostave narudžbe.

5.2.1. Trošak Narudžbe uključuje trošak dostave Narudžbe primatelju koju je Kupac naveo prilikom slanja određene Narudžbe. Trošak dostave Narudžbe utvrđuje se u skladu s uvjetima objavljenim na Službenoj web stranici ili u mobilnoj aplikaciji Online trgovine i ovisno o stvarno navedenoj adresi za dostavu.

5.2.2. Trošak dostave Narudžbe utvrđuje se u skladu s trenutnim cijenama dostave naznačenim na Službenoj web stranici ili u mobilnoj aplikaciji Online trgovine (u daljem tekstu “Cijene isporuke”).

5.2.3. Ako je lokacija Primatelja Narudžbe izvan teritorije koju opslužuje Isporučilac Narudžbe, Internet prodavnica šalje Kupcu link za plaćanje dodatnih troškova dostave Narudžbe. Nakon toga Kupac vrši uplatu, čime se potvrđuje saglasnost Kupca o dodatnim troškovima dostave Narudžbe.

5.2.4. Ukoliko je potrebno, Internet trgovina dodatno obavještava Kupca o konačnoj cijeni dostave i ukupnoj cijeni Narudžbe nakon dogovora o svim detaljima Narudžbe.

5.3. Procedura plaćanja po Nalozima.

5.3.1. Kupac naručuje i uplaćuje avans u internet prodavnicu u iznosu od 100% (sto posto) ukupne cijene Narudžbe u trenutku podnošenja Narudžbe. Kupac u trenutku podnošenja Narudžbe prolazi proceduru registracije i dobija pristup za autorizaciju u Ličnom računu Kupca na Službenoj web stranici Internet prodavnice ili Mobilne aplikacije (u daljem tekstu: Lični račun). Ukoliko je Kupac prethodno dao Porudžbine koristeći svoje registracijske podatke (broj telefona i/ili e-mail) – procedura registracije prilikom davanja sljedeće Narudžbe Kupca nije potrebna.

5.3.2. Internet prodavnica organizira prihvatanje plaćanja od Kupca prema ovom Ugovoru. Poravnanja se vrše putem sredstava plaćanja koja su navedena na službenom internetskom resursu Online prodavnice. Kupac ima pravo da plati narudžbu jednim od opisano u odeljku “Načini plaćanja” u Online prodavnici DOO “Ljiljani” /plaćanje.

5.3.3. Internet prodavnica samostalno, u skladu sa važećim Ugovorom o pružanju platforme za elektronsko trgovanje zaključenim sa Dobavljačima, vrši obračune sa Dobavljačem za svaku izvršenu Porudžbinu blagovremeno i u potpunosti.

5.3.4. Povrat sredstava Kupcu u slučajevima navedenim u ovom Ugovoru vrši se na način na koji je izvršena uplata.

6. POSTUPAK I USLOVI IZVRŠENJA NALOGA.

6.1. Internet prodavnica nastavlja sa izvršenjem Narudžbe nakon što primi uplatu ukupnog troška Narudžbe od Kupca koji je dao Narudžbu pod uslovima ovog Ugovora.

6.2. Prilikom narudžbe Kupac navodi tačnu i tačnu adresu za dostavu i Primaoca kome Narudžbu treba dostaviti. Smatra se da je primalac Narudžbe propisno ovlašten od strane Kupca da poduzme radnje za prihvatanje Narudžbe. Ukoliko Kupac prilikom slanja Narudžbe nije naveo adresu za dostavu, ali je naveden kontakt telefon Primaoca Narudžbe, adresa dostave Narudžbe će biti adresa koju će Primalac obavijestiti.

6.3. Prilikom narudžbe Kupac naznačuje vrijeme isporuke: vrijeme i datum isporuke, birajući između opcija koje su dostupne na web stranici internet trgovine u trenutku podnošenja Narudžbe. Načine prijenosa Narudžbe primatelju može online trgovina dogovoriti s Kupcem ili primateljem (kontakt ili beskontaktni način prijenosa).

6.4. Izvršenje Narudžbe mora biti u skladu sa parametrima, uslovima, rokovima koje su strane navele u Narudžbi i uslovima navedenim u ovom Ugovoru.

6.5. Kašnjenje je dozvoljeno i ne smatra se kršenjem obaveza dostave Narudžbe u periodu ne dužem od 45 (četrdeset pet) minuta od vremena navedenog prilikom slanja Narudžbe.

6.6. Kupac je saglasan da se isporuka Narudžbi za datume: 14. februar, 7. i 8. mart, Dan majki može izvršiti sa zakašnjenjem većim od 45 (četrdeset pet) minuta u vrijeme navedeno u Narudžbi, od čega je Online Prodavnica obavještava Kupca.

6.7. Isporuku Narudžbe mogu izvršiti treća lica uključena od strane Isporučioca Narudžbe nezavisno i po svom nahođenju.

6.8. Internet trgovina obavještava Kupca o ispunjenju Narudžbe, na e-mail adresu Kupca, ili SMS-om, ili telefonskim pozivom na kontakte koje je Kupac naveo.

6.9. Narudžba se smatra izvršenom blagovremenom i potpunom dostavom i prijenosom Narudžbe Primaocu navedenom u Narudžbi.

6.10. Narudžba se smatra neispunjenom krivicom Kupca u slučajevima kada je Primalac odsutan na navedenoj adresi duže od 15 (petnaest) minuta ili Primalac odbije prihvatiti Narudžbu bez iznošenja opravdanih zahtjeva. U tom slučaju, Strane će postupati u skladu sa klauzulom 6.15 ovog Ugovora.

6.11. Ukoliko Narudžba sadrži uslugu “Besplatna fotografija trenutka prijenosa Narudžbe” i uz pristanak Primaoca, Isporučilac Narudžbe snima odgovarajuću fotografiju i, koristeći funkcionalnost Internet trgovine, šalje fotografiju na Kupac najkasnije u roku od 72 (sedamdeset i dva) sata od trenutka izvršenja i prijenosa Narudžbe. Osim u slučajevima kada fiksacija fotografije nije moguća zbog odbijanja Primaoca da fotografiše. Nije kršenje obaveza što Internet prodavnica iz tehničkih razloga ne daje fotografiju.

6.12. Otkazivanje Narudžbe ili izmjena poslate Narudžbe je dozvoljeno ako Kupac pismeno obavijesti Internet prodavnicu o otkazivanju ili unošenju izmjena najkasnije 48 (četrdeset osam) sati prije vremena isporuke Narudžbe. U slučaju kršenja navedenog roka, obavijest Kupca može biti prihvaćena od strane internet trgovine po svom nahođenju, samo dok Narudžba nije pripremljena za isporuku. Narudžba se ne može promijeniti ili otkazati ako je Narudžba u tom trenutku već pripremljena za isporuku Primaocu.

6.13. U slučaju blagovremenog otkazivanja Narudžbe od strane Kupca, Internetska trgovina vraća kupcu cijenu Narudžbe umanjenu za troškove Dobavljača od ukupnog troška Narudžbe, uključujući troškove cvjećare i povezane troškove internetske trgovine sa obradom Narudžbe.

6.14. Obavještenja Kupca o promjeni adrese Primaoca, datuma i vremena isporuke, sastava Narudžbe, kao i teksta dopisnica za Narudžbe sa dostavom 14. februara i 6. do 11. marta, primljeno je manje od 48 (četrdeset osam) sati prije roka isporuke navedenog u narudžbi.

6.15. Ukoliko Primalac odbije prihvatiti Narudžbu ili je odsutan s mjesta na adresi za dostavu u vrijeme dogovoreno u Narudžbi duže od 15 (petnaest) minuta, sve moguće opcije za rješavanje ove situacije ostaju u diskreciji Internet trgovine i se izrađuju najkasnije u roku od 24 (dvadeset četiri) sata od trenutka kada je Narudžba prvobitno isporučena. U ovom slučaju, svi novi uvjeti za Narudžbu koja nije izvršena na inicijativu ili krivnjom Primatelja dogovaraju se između Internet trgovine i Kupca, uz obavezni uvjet da Kupac u cijelosti nadoknadi sve nastale i dodatne troškove Internet trgovine i Isporučilac (očekivanje prijenosa Narudžbe primaocu je duže od 15 (petnaest) minuta, ponovni polazak i čekanje kurira na adresi i drugi razlozi).

6.16. Čekanje na prijenos Narudžbe primatelju ne smije biti duže od 15 (petnaest) minuta od trenutka dolaska dostavljača na adresu za dostavu. Ponovni polazak i čekanje kurirskom službom na adresi dodatno plaća Kupac.

6.17. Posebni uslovi za izvršenje Naloga.

6.17.1. Opcije dizajna za bukete cvijeća i kompozicije koje je Kupac odabrao za narudžbu Dobavljač izvodi što je moguće bliže fotografijama Robe postavljenim u Katalogu Internet trgovine.

6.17.2. Prilikom narudžbe Kupac uzima u obzir da Roba koju je kupio, zbog svog prirodnog porijekla, može imati individualne karakteristike i neusklađenost sa uzorcima Robe, čije su fotografije postavljene u Katalogu Internet trgovine, stoga, Kupac neće postavljati nikakve reklamacije zbog mogućih odstupanja od šeme boja uzoraka Robe zbog prirodnog porijekla cvijeća.

6.17.3. Prilikom narudžbe Kupac uzima u obzir činjenicu da su svi buketi i kompozicije ručno izrađeni od strane cvjećara Dobavljača, stoga može doći do blagog odstupanja u formi od slike prikazane u Katalogu te je moguća zamjena kompozicije i buketi po količini, asortimanu i sastavu cvijeća, ovisno o sezonskim karakteristikama, prisutnosti cvijeća u određenoj regiji i drugim faktorima koji su im ekvivalentni po boji, kvaliteti i cijeni.

6.17.4. Ovisno o isporuci, neki pokloni, ambalaža, korpe i drugi ukrasni elementi Narudžbe možda neće biti dostupni, stoga su moguće zamjene po količini, asortimanu i sastavu, ekvivalentne po kvaliteti i cijeni, što omogućava Isporučiocu da ispuni Narudžbu bez kašnjenje.

6.17.5. U skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore o zaštiti potrošača, biljke, uključujući cvijeće, ne mogu se zamijeniti niti vratiti. Internet trgovina, samostalno i po vlastitom nahođenju, na individualnoj osnovi, može razmotriti zahtjev Kupca za zamjenu cvijeća, buketa ili kompozicija. Ukoliko se Online prodavnica odluči na zamjenu, preduvjet je integritet prethodno isporučene Narudžbe i njenog pakiranja.

6.18. Zahtjevi, pritužbe i komentari. Sve reklamacije, reklamacije i komentare u vezi sa izvršenjem ovog Ugovora, Kupac šalje na kontakte Internet prodavnice – Administratora koji je prihvatio uplatu Narudžbe od Kupca. Internet trgovina poduzima sve mjere za rješavanje sporova i rješavanje situacije, vodeći računa o interesima Kupca.

7. PRAVA I OBAVEZE INTERNET PRODAVNICE.

7.1. Internet prodavnica se obavezuje:

7.1.1. Omogućite Kupcima mogućnost naručivanja. Postavite sve potrebne informacije za Kupce o proceduri i pravilima za davanje i ispunjavanje Narudžbi.

7.1.2. Prihvatite i obradite Narudžbe Kupca i, ako je potrebno, provjerite podatke, kontakte i druge informacije koje je Kupac naveo prilikom slanja Narudžbe.

7.1.3. Prihvatite plaćanje za Narudžbe kupaca i izvršite sve potrebne kalkulacije.

7.1.4. Dati Kupcu u njegovom ličnom računu potrebne informacije u vezi sa narudžbom i njenim izvršenjem.

7.1.5. Ukoliko je moguće, osigurajte razgovor sa Kupcem o neophodnim pitanjima koja se javljaju u toku izvršenja Naloga kupaca i izvršenja ovog Ugovora. Ukoliko je nemoguće obezbijediti razgovor s Kupcem (razlika u vremenskim zonama, noćno vrijeme, nedostatak pristupne zone i odgovaranja na pozive i poruke, hitnost Narudžbe i sl.), Internet trgovina postupa po vlastitom nahođenju na osnovu interese ispunjenja date Narudžbe, uz obavezno naknadno obavještenje Kupca o donesenoj odluci i izvršenim promjenama. Odluke koje internet trgovina donosi samostalno ne bi trebale bitno promijeniti glavne parametre i uvjete Narudžbe.

7.1.6. Po prijemu opravdanih reklamacija ili motivisanih komentara od Kupca u vezi sa količinom, kvalitetom, asortimanom, rokom isporuke Narudžbe, pismeno obavijestiti Dobavljača o Narudžbi najkasnije u roku od 72 (sedamdeset i dva) sata i poduzeti sve potrebne mjere za rješavanje situaciju.

7.1.7. Osigurati povjerljivost svih informacija dobijenih tokom izvršenja ovog Ugovora.

7.1.8. Osigurati sigurnost obrade ličnih podataka Kupaca i Primatelja koji su postali poznati tokom izvršenja ovog Ugovora u skladu sa Politikom privatnosti Internet prodavnice.

7.2. Internet prodavnica ima pravo da:

7.2.1. Zadržati punu cijenu Narudžbe ako Kupac navede nepostojećeg Primatelja ili netačnu ili nepotpunu adresu Primatelja, osim kada se, ako je moguće i prema diskrecijskom nahođenju Internet trgovine, Strane pismeno dogovore i Kupac plaća ponovna dostava Narudžbe na navedenu i tačnu adresu Primaoca.

7.2.2. Ukoliko Primalac odbije prihvatiti Narudžbu ili je odsutan s mjesta na adresi za dostavu u vrijeme dogovoreno u Narudžbi, samostalno i po vlastitom nahođenju odlučuje o mogućnosti drugih opcija za drugu dostavu Narudžbe u roku od 24 (dvadeset -četiri) sata od trenutka prve isporuke Narudžbe.

7.2.3. Na zahtjev Primaoca Narudžbe, koji je prijavio drugu adresu, vrijeme i datum isporuke Narudžbe, dostaviti Narudžbu na drugu adresu i u drugo vrijeme i datum, uz plaćanje Kupcima dodatnih troškova isporuke Narudžbe, zbog činjenice da je promjena adrese, vremena i datuma dostave Narudžbe promjena bitnih uslova Narudžbe. Ako Kupac odbije da plati dodatne troškove dostave, Strane će postupiti u skladu sa klauzulom 6.15. stvarni dogovor.

7.2.4. Ako Kupac navede pogrešnu lokaciju Primatelja, ili zadržava punu cijenu Narudžbe i odbija isporuku, ili, po dogovoru Strana, prima od Kupca dodatnu uplatu za troškove dostave, ili dodatni trošak Robe , ako je kao rezultat radnji Kupca postalo potrebno cvijeće prikupljeno u Narudžbi, za novo cvijeće.

7.2.5. Zahtijevajte, za Narudžbu koja nije dovršena na inicijativu ili krivnjom Primaoca, potpunu nadoknadu od strane Kupca svih nastalih i dodatnih troškova Online prodavnice i Dobavljača Narudžbe.

7.2.6. Zadržati troškove plaćanja Isporučiocu Narudžbe, uključujući troškove cvjećare i troškove online trgovine povezane s obradom Narudžbe, u slučaju otkazivanja Narudžbe od strane Kupca.

7.2.7. Odbiti jednostrano izvršenje Narudžbe u bilo koje vrijeme, uz potpunu nadoknadu Kupcu ukupnog troška plaćene Narudžbe. Kamata za korišćenje tuđih sredstava u skladu sa važećim zakonom u ovom slučaju se ne naplaćuje.

7.3. Internet prodavnica garantuje:

7.3.1. Ispunjenje svih neophodnih zahtjeva zakonodavstva Crne Gore o ličnim podacima koje dostavljaju Kupci internet prodavnice za izvršenje ovog Ugovora.

8. PRAVA I OBAVEZE DOBAVLJAČA.

8.1. Dobavljač je dužan:

8.1.1. Izvršiti Narudžbu Kupca blagovremeno, kvalitetno i u potpunosti u skladu sa uslovima dogovorenim od strane Strana u Narudžbi i osigurati isporuku i prijenos Narudžbe Primaocu.

8.1.2. Osigurati pravovremenu raspravu o svim potrebnim pitanjima koja proističu iz online trgovine u toku ispunjavanja Narudžbi kupaca i izvršenja ovog Ugovora.

8.1.3. Blagovremeno pismeno obavijestiti internet prodavnicu o činjenici izvršenja Narudžbe i drugim činjenicama u vezi sa izvršenjem Narudžbe, u skladu sa uslovima ovog Ugovora.

8.1.4. Fotografirajte trenutak prijenosa Narudžbe ako Narudžba sadrži ovu uslugu “Besplatna fotografija trenutka prijenosa Narudžbe” i uz pristanak Primaoca, a fotografiju dostavite online trgovini najkasnije do 3 ( tri) kalendarska dana od dana izvršenja i prenosa Naloga. Osim u slučajevima kada fiksacija fotografije nije moguća zbog odbijanja Primaoca da fotografiše i iz drugih tehničkih razloga.

8.1.5. Osigurati povjerljivost svih informacija dobijenih tokom izvršenja ovog Ugovora.

8.2. Dobavljač ima pravo:

8.2.1. Uključite treća lica da isporuče Narudžbu Primaocu. Nemojte davati dokumente koji potvrđuju troškove vaših troškova za isporuku Narudžbe, kada su treća lica uključena u isporuku Narudžbe.

8.2.2. Isporučiti Narudžbu na drugu adresu Primaoca, uz dogovor o novoj adresi i vremenu isporuke sa Primacem, ako su novi uslovi isporuke pismeno dogovoreni između Internet prodavnice i Kupca, uz obavezan uslov da Kupac u potpunosti nadoknađuje sve nastale i dodatne troškove Online prodavnice i Isporučioca Narudžbe.

8.3. Dobavljač garantuje:

8.3.1. U trenutku zaključenja ovog Ugovora, činjenica njegovog upoznavanja i potpunog i neopozivog prihvatanja i saglasnosti Isporučioca sa svim uslovima navedenim u ovoj Ponudi i Politici privatnosti koja je objavljena na zvaničnom Internet resursu Internet prodavnice kao uslovima zaključenog Ugovora o kupoprodaji između Isporučioca i Kupca, uz učešće internet prodavnice.

9. PRAVA I OBAVEZE KUPCA.

9.1. Kupac se obavezuje:

9.1.1. Samostalno prije narudžbe, upoznajte se sa uvjetima i odredbama dokumenata koji važe u trenutku narudžbe: Ponuda za sklapanje kupoprodajnog ugovora, Politike u vezi s obradom ličnih podataka, Politika privatnosti, Pristanak korisnika za obradu ličnih podataka i drugih pravila objavljenih na https://www. .flowersmontnegro.net/doc/terms.

9.1.2. Prilikom narudžbe na službenoj web stranici i u mobilnoj aplikaciji Online trgovine, na bilo koji način navedite sve potrebne lične podatke za registraciju, kao i podatke potrebne za dovršenje Narudžbe, uključujući: prezime, ime, patronim (ako potrebno), kontakt podatke Kupca (uključujući adresu e-pošte, broj telefona) kontakt podatke primaoca, adresu za dostavu (država, regija, grad, okrug, ulica, kuća, ured/stan).

9.1.3. Obavijestite internet prodavnicu pismenim putem najkasnije 48 (četrdeset osam) sati prije trenutka dostave Narudžbe pismenim putem o otkazivanju Narudžbe ili promjenama Narudžbe.

9.1.4. Uplatite punu cijenu narudžbe u online prodavnicu u roku koji je odredila internet trgovina.

9.1.5. Odmah nadoknaditi Internet prodavnici sve dodatne troškove za izvršenje i isporuku Narudžbe koji su nastali krivnjom Kupca ili Primatelja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: dodatne troškove dostave Primatelju na drugu adresu i to u drugo vrijeme; plaćanje za ponovnu dostavu Narudžbe Primaocu; plaćanje kurira koji čeka na adresi Primaoca; plaćanje za dostavu izvan područja dostave koje je Kupac izabrao na službenoj web stranici ili u mobilnoj aplikaciji Internet trgovine, te ostali troškovi Online trgovine i Dobavljača Narudžbe.

9.1.6. Upozorite Online prodavnicu ako Primalac ima alergijske reakcije ili individualnu netoleranciju na bilo koji Proizvod iz Narudžbe koji ne može biti uključen u Narudžbu.

9.2. Kupac ima pravo:

9.2.1. Odbiti isporuku Narudžbe najkasnije 48 (četrdeset osam) sati prije vremena isporuke Narudžbe i primiti povrat troškova Narudžbe, umanjen za troškove koje je Internet prodavaonica pretrpjela tokom obrade i izvršenja Narudžbe .

9.2.3. Odbijte Narudžbu neodgovarajućeg kvaliteta ili Robu koja se značajno razlikuje po sastavu Narudžbe u odnosu na Robu predstavljenu na službenoj web stranici ili u mobilnoj aplikaciji od strane internet trgovine. Internet prodavnica vraća ukupan trošak Narudžbe ili Robe neodgovarajućeg kvaliteta ili materijalno drugačijeg sastava Kupcu u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana kada Kupac podnese odgovarajući zahtev. Istovremeno, rok za prijem navedenih sredstava na račun Kupca, u zavisnosti od banke koja servisira transfer, je od 3 do 40 (od tri do četrdeset) bankarskih dana.

9.3. Kupac garantuje:

9.3.1. U slučaju kontakt isporuke, Primalac kojeg je Kupac naveo, po prijemu Narudžbe, u prisustvu osobe koja dostavlja Narudžbu, će provjeriti izgled, svježinu i integritet pakovanja Narudžbe.

9.3.2. Davanje Internet prodavnici odgovarajuće saglasnosti za obradu i korištenje ličnih podataka Kupca za izvršenje ovog Ugovora.

9.3.3. Uslove ovog Ugovora u trenutku Prihvatanja i druge uslove navedene na zvaničnoj web stranici i u mobilnoj aplikaciji internet prodavnice na www.flowersmontenegro.net/doc/terms, u trenutku slanja svake Narudžbe, prihvata bez ikakvih prigovora i odgovaraju njenoj valjanoj volji kao Kupca.

9.3.4. Razumijevanje značenja termina, riječi i izraza koji se koriste u ovom Ugovoru u skladu sa njihovom zakonskom definicijom i (ili) tumačenjem u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore.

10. TRAJANJE UGOVORA.

10.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu od trenutka kada Kupac izvrši prihvatanje u skladu sa uslovima ove Ponude i važi sve dok Strane u potpunosti ne ispune svoje ugovorne obaveze za svaku Narudžbu uredno izvršenu i u potpunosti plaćenu od strane Kupaca.

11. ODGOVORNOST STRANA.

11.1. U slučaju neispunjavanja ili nepravilnog ispunjenja od strane jedne od Strana obaveza preuzetih po ovom Ugovoru, ova Strana će biti odgovorna prema ovom Ugovoru i važećem zakonodavstvu Crne Gore.

11.2. Ukoliko nije moguće ispuniti Narudžbu krivnjom Kupca, ili ako Kupac ne ispuni svoje ugovorne obaveze, Internetska trgovina zadržava ukupan trošak Narudžbe u nadoknadi štete na Internet prodavnici uzrokovane kao rezultat gore navedene povrede. Kupac preuzima odgovornost za radnje ili propuste Primaoca koje je Kupac naveo u Narudžbi i za sadržaj i tačnost informacija koje je Kupac dao prilikom slanja Narudžbe.

11.3. Internet prodavnica ne snosi odgovornost ako Primalac Narudžbe ima alergijske reakcije ili individualnu netoleranciju na bilo koju Robu iz Narudžbe, ako Kupac prilikom narudžbe nije pismeno obavestio Internet prodavnicu da je Primalac imao alergijsku reakciju ili netolerancija na određenu robu koja se ne može uključiti u narudžbu.

11.4. Internet prodavnica nije odgovorna za bilo kakvu emocionalnu reakciju Primaoca i za njegovo psihičko stanje i zaključke koje Primalac ima kao rezultat i po primitku Narudžbe i Robe koja čini Narudžbu.

11.5. Internet trgovina nije odgovorna za namjere i radnje (nečinjenje) Kupca, počinjene namjerno ili iz nehata, a koje imaju za cilj nanošenje bilo kakve štete Primatelju.

12. RASKID I IZMENE UGOVORA

12.1. Internet prodavnica ima pravo da odmah suspenduje ili raskine ovaj Ugovor u slučaju grubog kršenja ili neispunjavanja uslova ovog Ugovora od strane Kupca ili u slučaju nemogućnosti izvršenja ovog Ugovora krivicom Kupca slanjem odgovarajuće obaveštenje Kupcu. U trenutku raskida ovog Ugovora, Strane moraju u potpunosti ispuniti sve svoje obaveze.

12.2. Internet trgovina ima pravo jednostrano izmijeniti odredbe ovog Ugovora objavljene na službenoj web stranici i u mobilnoj aplikaciji internet trgovine. Kupac je dužan da se samostalno upozna sa tekstom Ponude, u izdanju koje je objavljeno u trenutku slanja svake Narudžbe od strane Kupca.

13. UGOVOR VEĆE SILE.

13.1. U slučaju nastupanja, bez obzira na volju Strana, okolnosti više sile koje isključuju pravilno izvršenje uslova ovog Ugovora, njegovo djelovanje se obustavlja do prestanka ovih okolnosti. Istovremeno, rokovi za ispunjenje ovih obaveza srazmjerno se odgađaju za vrijeme trajanja ovih okolnosti.

13.2. Okolnosti više sile uključuju sve događaje izvan kontrole Strana koji se nisu mogli predvidjeti ili izbjeći, a to su: katastrofe uzrokovane čovjekom i okolišem, prirodne destruktivne pojave i kataklizme, prirodne katastrofe (uključujući: zemljotrese, poplave, masivne stepe, šume, treset i drugi požari, blatni tokovi i klizišta, oluje, uragani, tornada, snježni nanosi, poledice i drugo), kriminalni napadi, nemiri, neprijateljstva, akti države, pravosudnih organa i uprave, uvođenje vanrednog stanja, karantenske mjere za izazivanje epidemije i pandemije, sprečavanje ili zabrana ispunjenja uslova Ugovora za jednu od Strana (u daljem tekstu „okolnosti više sile“).

13.3. Strana za koju su nastupile okolnosti više sile će pismenim putem obavijestiti drugu stranu o nastanku okolnosti više sile na ličnom računu ili putem e-pošte najkasnije u roku od 24 (dvadeset i četiri) sata od dana nastanka ovih okolnosti. . Ukoliko pismeno obavještenje nije moguće, Strana ga mora poslati najkasnije u roku od 24 (dvadeset i četiri) sata od dana uklanjanja takvih prepreka.

13.4. U slučaju da okolnosti više sile koje isključuju pravilno izvršavanje uslova ovog Ugovora traju duže od 60 (šezdeset) kalendarskih dana, njegovo dejstvo automatski prestaje.

14. POVJERLJIVOSTI UGOVORA. O LIČNIM PODACIMA I NJIHOVOJ ZAŠTITI.

14.1. Uslovi povjerljivosti navedeni u ovom Ugovoru ne primjenjuju se na slučajeve kada Strane dostavljaju informacije državnim tijelima finansijskog monitoringa u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore.

14.2. Ne smatra se kršenjem davanje Internet trgovine trećim licima na osnovu ugovora, informacija primljenih od Kupca radi ispunjavanja obaveza prema Kupcu, uključujući i u svrhu obavještavanja o promocijama i posebnim ponudama, ali ne ograničavajući se na ovo. Internet prodavnica će od gore navedenih lica zahtevati da se pridržavaju politike privatnosti i procedure obrade informacija, da poštuju uputstva internet prodavnice, kao i da poduzmu druge neophodne mere za njihovu zaštitu.

14.3. Strane se obavezuju da neće otkrivati ​​povjerljive informacije i da ih neće koristiti, osim u svrhu ispunjavanja obaveza iz ovog Ugovora. Obaveza čuvanja povjerljivosti ostaje na snazi ​​nakon njenog prestanka naredne 3 (tri) godine.

14.4. Prilikom sklapanja ovog Ugovora, Kupac daje suglasnost Online trgovini za prikupljanje, pohranu i obradu, uključujući automatiziranu, informacija u vezi s ličnim podacima Kupca (prezime, ime, grad, kontakt brojevi, e-mail adrese) i podataka Primalac Narudžbe (ime, prezime, broj telefona, adresa za dostavu), uključujući prikupljanje, sistematizaciju, akumulaciju, čuvanje, pojašnjenje (ažuriranje, promjenu), korištenje, distribuciju (uključujući prijenos), depersonalizaciju, blokiranje, uništavanje ličnih podataka.

14.5. Obrada ličnih podataka vrši se u svrhu zaključivanja ovog Ugovora, obrade i ispunjavanja Narudžbi, obračuna sa Internet prodavnicom, ispunjavanja ugovornih obaveza prema trećim licima, u cilju obavještavanja Kupca o promjenama uslova ovog Ugovora, pružanje informacija Kupcu o uslugama koje pruža Online trgovina, promocijama i posebnim ponudama. Kupac ima pravo odbiti primanje biltena u bilo kojem trenutku slanjem pisane poruke internetskoj trgovini.

14.6. Pristanak Kupca za obradu ličnih podataka važi neograničeno, sve dok Kupac ne opozove ovu saglasnost.

15. POSEBNI USLOVI I ZAVRŠNE ODREDBE

15.1. Internet prodavnica nije odgovorna Kupcu za radnje i/ili nečinjenje Dobavljača ili Primaoca narudžbe, za kvalitet i brzinu pristupa Internet uslugama putem komunikacijskih kanala mobilnih operatera i Internet provajdera, za ograničavanje pristupa. uslugama tokom preventivnih ili tehničkih radova, kao i za postupanje i/ili nepostupanje državnih institucija i organa, i drugih trećih lica.

15.2. Sporovi koji proizilaze iz ovog Ugovora moraju se rješavati pregovorima između Strana, a u suprotnom – na sudu u skladu sa tačkom 4.1. i tačku 4.2. stvarni dogovor:

15.2.1. U slučajevima kada se Kupac nalazi na teritoriji Crne Gore, na lokaciji administratora Internet prodavnice DOO „Ljiljani“ u sudu grada Budve.

15.2.2. U slučajevima kada se Kupac nalazi van teritorije Crne Gore, na lokaciji administratora internet prodavnice DOO „Ljiljani“ u sudu grada Budve.

15.3. Ponuda za zaključivanje Ugovora je data u elektronskoj formi na ruskom, crnogorskom i engleskom jeziku. Značenje ovog Ugovora je u potpunosti u skladu sa stvarnim ciljevima i namjerama Strana.

15.4. Strane razmjenjuju sve potrebne informacije slanjem obavještenja na e-mail adresu.

15.5. Sve ugovore ugovorene u pisanoj formi između Strana u Ličnom računu Kupca u Online prodavnici ili na e-mail adresi Strana priznaju se od strane.

Detalji o prodavcu

Lilies DOO Montenegro
Budva, Ul. Zrtava fasizma, 2
+382 69 202 464 RU (Viber / WhatsApp)
+382 68 411 316 ME (Viber / WhatsApp)
flowerslilies@yandex.ru

Ziro racun: 530-21760-14 PIB 02894157 р/а 04-501-0011124.7 (EUR)
Адрес банка:NLB BANKA AD Podgorica, Черногория
SWIFT код MNBAMEPG NAME NLB Banka
IBAN CODE ME25530045010012328839

Korpa